3.68

دانشجو

فاران دانش آموز فارغ التحصیل داشته است

92%

دانش آموز

در فاران موفق بوده اند.

95%

دانش آموزان

موفق به دریاقت مدرک بوده اند.

چرا تحصیل در فاران؟

دریابید که چرا فاران نمرات برتر را کسب می کند دانشجویان موفق ما

چرا تحصیل در فاران؟

هزینه ها

در مورد هزینه های احتمالی در کلاس های فاران بیشتر بدانید

 هزینه ها

استغداد را کشف کنید

در فاران استفداد خود در زبان آموزی را کشف کنید

استغداد را کشف کنید

آماده پیوستن به ما؟

اکنون برای تحصیل در فاران اقدام کنید. گرفتن اطلاعات در مورد شرایط ورود

آماده پیوستن به ما؟

#مسیر خود را پیدا کنید مدرک مورد نظر خود را دریافت کنید

#استغداد خود را کشف کنید یک فاران
با
آزمون تعیین سطح

آموزشگاه فاران مکانی برای کشف است ، با بحث و گفتگو ، چه از نظر فکری و چه از نظر جسمی ، زنده است. معماری پایدار اموزش فقط یک پس زمینه نیست.

#نظرات زبان آموزان زبان آموزان چه می گویند؟

نحوه پیش بینی و سازگاری با آخرین روندها و دیجیتال را کشف کنید

#رویداد رویداد های پیش رو

آبان

25

2019/11/10 15:00 - 2019/11/10 17:00

مقابله با بحران آب و

آبان

25

2019/11/10 15:00 - 2019/11/10 17:00

پیشرفت های ما در امکانات

آبان

25

2019/11/10 15:00 - 2019/11/10 17:00

کمک به تغییر بهتر جهان

#شماره حساب شماره حساب ما

به ما کمک کنید تا امکانات بی حد و حصر را دنبال کنیم و زندگی بی شماری را بهتر انجام دهیم. روش های بیشماری برای پرداخت هزینه مالی به فاران وجود دارد.

#فارغ التحصیلان فاران برای زندگی

این که آیا شما فارغ التحصیل اخیر هستید ، یا مدت زمان زیادی است که شما با ما تحصیل کرده اید ، ما در اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم.